1.Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako ,,RODO”) jest;

Neorol Sp. z o.o. z siedzibą w Chrzanie zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000087747, ul. Akacjowa 1, Chrzan 63-210 Żerków .

2. Jak możesz się z nami skontaktować?

Neorol Sp z o.o. można skontaktować się;

  • telefonicznie pod nr: +48 62 740 36 37
  • w drodze korespondencji elektronicznej-mail: rodo@neorol.com.pl 
  • pisemnie na adres prowadzonej działalności gospodarczej ul. Akacjowa 1, Chrzan 63-210 Żerków

Klauzule informacyjne

  • Byłych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę / umowy zlecenia / umowy o dzieło

  • Dostawców – Rolników Ryczałtowych

  • Kontrahentów dokonujących zakupów

  • Korespondencja e-mail

  • Monitoring wizyjny

  • Kanały Social Media